Zasady bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w CasparLine.pl:

 • Przed zalogowaniem upewnij się, że:
  • w polu adresowym przeglądarki internetowej widnieje adres https://casparline.pl,
  • łączysz się ze stroną w trybie szyfrowanym (w pobliżu pola adresowego, w zależności od przeglądarki internetowej, powinna znajdować się ikona kłódki lub nazwa firmy, na którą wystawiono certyfikat bezpieczeństwa),
  • certyfikat bezpieczeństwa został wystawiony na Caspar Asset Management S.A. (można to sprawdzić klikając dwukrotnie na ikonę certyfikatu na pasku adresowym przeglądarki).
 • nie ujawniaj nikomu swojego hasła oraz numeru identyfikującego (NIK),
 • nie zapisuj hasła oraz NIK,
 • w trakcie wpisywania hasła lub NIK upewnij się, że nie pozna ich osoba postronna,
 • okresowo zmieniaj hasło w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,
 • staraj nie logować się do systemu w miejscach publicznych (hot spoty, kafejki internetowe itp.)

Bezpieczeństwo komputera:

 • pamiętaj o regularnych aktualizacjach systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej,
 • używaj programu antywirusowego i dbaj o jego aktualność,
 • korzystaj z legalnego oprogramowania,
 • nie otwieraj i nie uruchamiaj plików nieznanego pochodzenia,
 • w przypadku korzystania z sieci Wi-Fi w domu – pamiętaj o zabezpieczeniu jej hasłem,
 • korzystając z serwisu CASPARLINE korzystaj tylko z jednego okna przeglądarki,
 • podczas korzystania z serwisu nie używaj klawiszy nawigacyjnych przeglądarki internetowej (np. wstecz, odśwież),
 • po zakończeniu korzystania z serwisu CASPARLINE lub w razie konieczności oddalenia się od komputera zakończ pracę w serwisie korzystając z opcji Wyloguj,
 • używaj osobistego firewalla.

Zasady dotyczące haseł:

 • hasło powinno być tak skonstruowane, by uniemożliwiało łatwe jego odgadnięcie przez osoby niepowołane,
 • jeśli korzystasz z kilku serwisów - używaj innego hasła do każdego z nich,
 • jako haseł nie stosuj imion, dat urodzin oraz innych danych odnoszących się do Twoich bliskich,
 • jeśli podejrzewasz, że ktoś niepowołany poznał hasło, którego używasz - zmień je.

w serwisie CASPARLINE:

 • hasło musi mieć co najmniej 8 znaków,
 • hasło musi zawierać co najmniej 1 znak specjalny (!@#$ itp.),
 • po trzech nieudanych próbach logowania (np. poprzez podanie błędnego hasła) konto zostanie zablokowane.

w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do bezpieczeństwa procesu logowania prosimy o niezwłoczny kontakt z pracownikami Caspar Asset Management S.A. na linii rejestrowanej (061) 8552430 lub z Państwa opiekunem.

w przypadku zablokowania dostępu do konta prosimy o kontakt z pracownikiem Caspar Asset Management S.A. na linii rejestrowanej (061) 8552430, który przeprowadzi proces odblokowania konta i nadania nowego hasła.

Created by IT Company 2018.